Nieuws archief

Bewegen op de Koningsspelen
24 april 2018

Bewegen op de Koningsspelen 
Afgelopen vrijdag, 20 april, draaide het bij veel basisscholen Nederland om bewegen tijdens de Koningsspelen. Het was dan ook geen toeval dat de Inspectie van het Onderwijs deze dag had uitgekozen om het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs te publiceren. Arnold Jonk, plaatsvervangend inspecteur-generaal van de inspectie, overhandigde de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op obs De Kariboe in Heemskerk. Geheel in stijl renden beiden mee met de sponsorloop die de school die ochtend organiseerde.
Naar aanleiding van de resultaten van het peilingsonderzoek zegt Den Besten: “Bewegen is leuk en heel belangrijk. En niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens de taal- en rekenles of buiten schooltijd”. Op obs De Kariboe heeft ze vanochtend zelf ervaren op welke manier je daar als school aan kunt bijdragen.
“Obs De Kariboe is een van de scholen die als voorbeeld wordt gezien binnen de stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond. De basisschool zet in op een integrale aanpak als het gaat om bewegingsonderwijs”, aldus de bestuurder Martijn van Embden. Schoolleider Brenda Dik vertelt met trots welke ambities de school heeft: “Op De Kariboe vinden wij bewegen belangrijk, en niet alleen tijdens de gymlessen. Wij zijn een gezonde school. Het schoolplein nodigt uit tot bewegen. Bewegen draagt bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Veel beweging tijdens een schooldag zorgt ook voor een betere concentratie en motivatie van kinderen. We willen het leren bewegen verder een extra impuls gaan geven door meer te gaan samenwerken met sportverenigingen.”

VorigeVolgende