Nieuws archief

Bijeenkomsten raadsleden Beverwijk, Heemskerk en Velsen goed ontvangen
24 januari 2019

 

Partnerschap is één van de drie pijlers van onze OPO IJmond strategie. In het kader hiervan hebben de clusterdirecteuren de raadsleden van de drie gemeenten uitgenodigd om, naast een kennismaking, met elkaar in gesprek te gaan over de strategische koers. De meeting per gemeente vond achtereenvolgens plaats op De Sterrekijker (Beverwijk), De Brederode Dalton (Velsen) en De Kariboe (Heemskerk). De schoolleiders van deze scholen waren hierbij aanwezig. Het aantal raadsleden van met name de gemeente Beverwijk en Heemskerk was groot: 10 raadsleden per gemeente.

De drie avonden zijn inhoudelijk verschillend verlopen. Toekomstgericht onderwijs leidde tijdens de bijeenkomst op De Kariboe tot een levendige discussie.

De schoolleider van De Sterrekijker kreeg volop de gelegenheid om over de school te vertellen gekoppeld aan het gemeentelijk beleid en waar je elkaar in nodig hebt. Op de Brederode Dalton toonden de raadsleden veel interesse in meer-begaafdheid en milieuvraagstukken.

Aan het eind van elke bijeenkomst werden de raadsleden door de schoolleider uitgenodigd voor een rondleiding door de school.

Alle raadsleden gaven aan dat ze de bijeenkomst als prettig, zinvol en inspirerend hebben ervaren en dat zij een goed beeld hebben gekregen van de strategische koers van OPO IJmond en van de school. Met name werd benadrukt dat we: ”Elkaar na dit eerste contact gemakkelijker weten te vinden als we elkaar nodig hebben!”.

 

 

VorigeVolgende