high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

De Pionier

De Pionier is een dynamische organisatie,  een basisschool die heel nauw samenwerkt met de kinderopvang Op Stoom. Onze wens is het verder ontwikkelen van een bruisend Kindcentrum.

Op onze school willen we de komende jaren stapsgewijs en planmatig werken aan het realiseren van onze missie, gebruikmakend van de ervaringen die we onderweg opdoen en van feedback die we krijgen van onze leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen.

In ons dagelijks handelen laten we ons leiden door onze kernwaarden:

 • Vertrouwen
  We hebben vertrouwen in elkaar: in kinderen, ouders, collega’s en partners. Zelfvertrouwen is de basis voor de ontwikkeling van ieder mens.
 • Veiligheid en plezier
  Kinderen en volwassenen voelen zich veilig en leren en werken met plezier.
 • Onderwijs op maat
  Kinderen maken een persoonlijk leertraject door. Ons aanbod stemmen we af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
 • Vernieuwend
  Ons aanbod is modern, toekomstbestendig en gebaseerd op een intensieve samenwerking met ouders. Kinderen ontwikkelen zich tot ‘wereldburger’.

Ons uitdagende aanbod is er op gericht dat kinderen volledig toegerust worden op de toekomst en met plezier en vol zelfvertrouwen naar school komen. We leren ze kennis en vaardigheden die ze kunnen gebruiken om de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven.

Zo helpen we kinderen om te ontdekken wat ze kunnen, wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Het maken van zelfstandige keuzes waarbij rekening wordt gehouden met en respect wordt getoond aan anderen, vinden we een belangrijke vaardigheid. Wij leren kinderen ook verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leren omdat daarmee de motivatie wordt versterkt.

Bezoek hier de website van De Pionier 
Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Carsten Mager: carsten.mager@opoijmond.nl of 023-5201580