Nieuws archief

Fusieplan voor basisscholen De Zilvermeeuw en De Kariboe
08 mei 2019

Persbericht                         Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Datum: 7 mei 2019

 

HEEMSKERK – Het schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond heeft besloten basisschool De Zilvermeeuw te fuseren met basisschool De Kariboe met behoud van beide locaties.

 

“Door de fusie kan De Zilvermeeuw als dislocatie van De Kariboe blijven voortbestaan. Dit komt ten goede aan de wens van ouders die graag willen dat het openbaar basisonderwijs voor de wijk behouden blijft” aldus de bestuurder, Martijn van Embden. “De school heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept waar ouders en kinderen erg tevreden over zijn”.

Om de fusie mogelijk te kunnen maken, heeft het schoolbestuur een fusie effectrapportage opgesteld. Bij de totstandkoming van dit fusievoorstel zijn alle betrokkenen, zoals personeel, ouders en de Medezeggenschapsraden van beide scholen nauw betrokken. De betrokkenen onderkennen de noodzaak en wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Zowel basisschool De Zilvermeeuw als De Kariboe heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een terugloop van het aantal leerlingen. Het voortbestaan van de beide scholen werd hierdoor onzeker. Door de fusie blijven beide locaties bestaan en de verwachting is dat de fusie geen effect heeft op de identiteit (de eigenheid) van beide locaties.

Ook het college van burgemeester en wethouders is betrokken en heeft een neutraal advies gegeven op het fusievoorstel van het schoolbestuur. Een neutraal advies heeft geen consequenties voor het fusieplan of voor de huisvesting van de twee schoollocaties. Wethouder Aad Schoorl benadrukt het belang van openbaar onderwijs. “Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat er voldoende openbaar onderwijs is en evenwichtig over de gemeente is verspreid ”.

 

Instemming

Zowel beide Medezeggenschapsraden als de Raad van Toezicht van OPO IJmond hebben ingestemd met de fusie. Het fusievoorstel zal ter goedkeuring ook nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Van Embden: “Ik ben tevreden hoe het fusieproces tot nu toe is gelopen. Ouders en leerkrachten zijn erg blij met deze uitkomst. Het belangrijkste is dat de leerlingen – die met veel plezier naar deze scholen gaan – dit kunnen blijven doen”.

VorigeVolgende