high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Het Kompas

Het Kompas is een middelgrote basisschool in Beverwijk. De school telt ongeveer 200 leerlingen. De negen groepen tellen gemiddeld 23 leerlingen. De school werkt met drie relatief kleine kleutergroepen en vanaf groep 3 met enkele en homogeen samengestelde groepen.
Het gebouw is gelegen aan de Drechtstraat in Beverwijk. Deze locatie is ook vanuit de Broekpolder goed bereikbaar.

Het Kompas is een daltonschool. De belangrijkste pijlers van een daltonschool zijn ‘samenwerken’, ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’.
We werken samen met de Stichting Welzijn Beverwijk en Brood & Spelen in één gebouw. Hierdoor kunnen we kinderen begeleiden in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en van 07.00 uur tot 18.00 uur. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen de kinderen naar de basisschool.

De school is in de laatste jaren meermalen positief beoordeeld door de onderwijsinspectie, personeel én ouders. In 2013 is Het Kompas tevens uitgeroepen tot ‘Sportieve school van Beverwijk’.
Het Kompas besteedt meer dan gemiddelde aandacht aan de vakgebieden taal (begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) en rekenen & wiskunde en legt hiervoor verantwoording af aan zichzelf en anderen als ouders, bestuur en onderwijsinspectie.

Bezoek hier de website van het Kompas te gaan.
Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

 

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Carsten Mager: carsten.mager@opoijmond.nl of 023-5201580