high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Kindcentrum De Marel

De Marel ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.
De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peutersopvang aanbiedt voor onze school. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Samen spelen, samen leren, samen groeien.
Basisschool , peuteropvang de Karekiet, BSO Ratatouille, Welzijn en Brede School Heemskerk zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar onder de naam: ‘Kindcentrum De Marel’ .We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd. Voor ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zitten en dat hun kinderen school en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

Wij zijn een kleinschalige moderne organisatie waar ICT continue een prominente plaats inneemt om onderwijs, opvang en de zorg voor onze leerlingen nog uitdagender en adaptiever te maken. Daarnaast richten wij ons op het vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 wordt spelenderwijs Engels aangeboden.  In onze schooltuin tuinieren de kinderen en tijdens de naschoolse activiteiten wordt er ook nog eens  heerlijk gekookt met groenten uit eigen tuin.
Beter onderwijs met ondersteuning van nieuwe media, ruime aandacht voor internationalisering en de natuur.

Bij ons is onderwijs gewoon leuk!

 

Bezoek https://demarel.nl om naar de website van De Marel te gaan. 
Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

 

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Carsten Mager: carsten.mager@opoijmond.nl of 023-5201580