Nieuws archief

Opening kindcentrum de Marel
09 september 2019

Al jarenlang werken Basisschool Tweespan, Welschap peuteropvang de Karekiet, BSO Ratatouille, en Welschap Welzijn Brede School intensief samen. Dit heeft geresulteerd in een mooi, uniek kindcentrum waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Woensdag 4 september werd de nieuwe naam onthuld. Bijna 300 kinderen vierden die ochtend een klein feestje op het schoolplein.

“Samen spelen, samen leren, samen groeien, onderwijs en opvang samen onder één dak”. Hoe mooi is dat?

Wanneer je zo intensief samenwerkt, wil je dit ook graag naar buiten toe uitstralen en dat gaat het beste onder één heldere naam. Na een zorgvuldig doorlopen proces, waarbij medewerkers, ouders en een heuse leerlingenraad hebben gebrainstormd over een mooie nieuwe naam, die past bij wie zij zijn, is er op 4 september onder luid applaus afscheid genomen van de oude namen.

Met trommelgeroffel en bellenblaas werd ‘de Marel’ verwelkomd, de naam is ontleend aan een duinvogel die zich thuis voelt in de duinen. Want je voelt je thuis op Kindcentrum de Marel zoals deze vogel zich thuis voelt in onze mooie duinen! De bestuurders van OPO IJmond en Stichting Welschap hebben 4 september officieel een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Waarin onderscheidt de Marel zich?

  • Er is één team met één pedagogisch klimaat.
  • Een mooie doorgaande lijn vanuit de peuters naar de kleuters, er wordt gewerkt met één systeem om deze leerlingen te volgen (KIJK). Vanuit de twee peutergroepen is een natuurlijke doorstroom naar de kleutergroepen. Wanneer een peuter de opvang verlaat, vindt er een gesprek plaats tussen ouders, peuterleidster en nieuwe groepsleerkracht.
  • VVE thuis is breed ingezet.
  • De verteltassen zijn volledig geïntegreerd in ons onderwijs vanaf de peuters.
  • Brede School-activiteiten sluiten aan op de thema’s binnen de school.
  • Via stichting Spa zijn er twee taalles-groepen voor volwassenen waarbij er nauw contact is met de school. Hier bespreken ze schoolse zaken met de ouders (wat is een driehoek-gesprek? Hoe vieren wij Sinterklaas? Wat wordt er verteld in de nieuwsbrief etc.).
  • Via onze peuteracademie krijgen peuters die al wat verder zijn de gelegenheid een stukje aanbod in de kleutergroep op te pakken. Kleuters die nog wat extra ondersteuning nodig hebben (bv. woordenschat) kunnen in de peutergroep profiteren op bepaalde momenten.
  • Optimale personeelsinzet, medewerkers werken zowel in het onderwijs als in de opvang.
  • Dbos (de bibliotheek op school) voeren wij volgend jaar vanaf peuters/BSO in.

Mede dankzij de middelen die gemeente Heemskerk beschikbaar stelt, is het gelukt bovenstaande voor elkaar te krijgen binnen het onderwijs en de opvang. Het aantal leerlingen op de opvang en in het onderwijs zijn enorm toegenomen. Er rest nu nog één grote wens bij de samenwerkingspartners: Een beetje meer ruimte om te kunnen blijven doen wat deze organisatie zo uniek maakt! Met de medewerking van de gemeente hopen zij dat deze wens snel vervuld gaat worden.

 

VorigeVolgende