Nieuws archief

OPO IJmond als goed voorbeeld genoemd tijdens congres PO-Raad
13 juni 2018

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, heeft tijdens haar openingsspeech van het PO-Raad congres expliciet naar OPO IJmond verwezen als goed voorbeeld.

Den Besten beantwoordde tijdens haar openingsspeech de vraag: hoe komen we als primair onderwijs weer in een positieve flow? In de aangescherpte strategie van OPO IJmond gaan we uit van een professionele cultuur, waarbij professionals verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen om goed onderwijs te verzorgen. Den Besten was zeer te spreken over het feit dat OPO IJmond zijn eigen basiskwaliteit aan het formuleren is.

Volgens den Besten zijn hierbij vier elementen van wezenlijk belang. De sector moet eigen kracht tonen en de regie pakken op het onderwijs, bepleitte ze. „Niet blind je eigen gang gaan, maar luisteren, het gesprek voeren met alle partijen om de leerling heen, en leren van elkaar.” Ook focus is belangrijk, zodat de sector zich kan richten op het geven van goed onderwijs. Prioriteiten voor de komende jaren zijn het helpen oplossen van het lerarentekort en segregatie, het werken aan nieuwe kerndoelen en het aanpakken van onderwijsachterstanden. Cruciaal is ook transparantie, laten zien wat je doet en het gesprek voeren met de omgeving zodat je je kunt blijven verbeteren. „Durf je kwetsbaar op te stellen, laat ook zien wat niet lukt. En wees trots op wat je hebt bereikt.” Over tien jaar van nu, besloot Den Besten, hoop ik dat vandaag het kantelpunt was. Dat we weer in die positieve flow zitten. „In onze kleurrijke sector is ieder kind welkom. Samen worden we nog elke dag een beetje beter.”

Bekijk hier de volledige speech van Rinda den Besten (vanaf 11’33” is het stukje te zien waar naar OPO IJmond wordt verwezen)

https://www.youtube.com/watch?v=KC77uL89Irw&feature=youtu.be

 

VorigeVolgende