Nieuws archief

OPO IJmond in het Onderwijsblad
10 januari 2018

Middels een grote foto over de volle 2 pagina’s (zie onderstaande foto) stond OPO IJmond in het onderwijsblad van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) (editie januari 2018). Het onderwijsblad van de AOB is een prominent  onderwijsblad in Nederland met een oplage van 85.000 en verschijnt 11 keer per jaar. In het artikel ‘Heel Holland staakt’ schonk het AOB aandacht aan de landelijke stakingsdag op 12 december. Op deze dag maakten ruim 150 leerkrachten van OPO IJmond  zich hard voor goed onderwijs voor alle kinderen in de IJmond. Dit gebeurde in het hart van de IJmond bij de sluizen langs het Noordzeekanaal. Deze actie heeft niet alleen geleid tot regionale media-aandacht maar zelfs landelijk is er aandacht geschonken aan deze actie. Ook in 2018 zet OPO IJmond zich weer volledig in om innovatief, toekomstgericht onderwijs te verzorgen voor alle kinderen in de IJmond.

VorigeVolgende