Identiteit

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond, verzorgt het (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

professioneel en opbrengstgericht
Hoge onderwijskwaliteit is een continu proces van verbetering. Daarom willen we de organisatie doorlopend professionaliseren en meer opbrengstgericht werken. Leerlingen van de scholen van OPO IJmond worden zo voorbereid op de veranderende maatschappij waarin ze terechtkomen.

controleerbaar en transparant
De ontwikkeling van het kind staat centraal. Daarom is het belangrijk dat we te allen tijde inzichtelijk hebben hoe de leerlingen van OPO IJmond zich ontwikkelen. Vertrouwen in het vakmanschap van de leerkracht is daarin een vanzelfsprekend uitgangspunt, maar overzicht over en transparantie van leerprestaties zijn net zo belangrijk. Zo houden we in de gaten hoe ieder kind zich ontwikkelt en zo kunnen we bijsturen waar nodig. We zoeken constructieve feedback om het onderwijs steeds te verbeteren. Alleen zo kunnen we zorgdragen voor het beste onderwijs voor ieder kind in de IJmond.