Clusters & scholen

 

Onze stichting heeft drie Clusters van scholen. Clusterdirecteuren geven integraal leiding aan een cluster van scholen en hun schoolleiders m.b.t. de bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel. Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en organisatorische afstemming en deskundigheid, opdat de gestelde doelen verwezenlijkt kunnen worden.

De twee Clusters zijn als volgt ingedeeld:


Cluster I
inge.deboer@opoijmond.nl
Bosbeekschool, Santpoort-Nrd
Brederode Daltonschool, Santpoort-Zd
Jan Campert, Driehuis
De Pionier, Velserbroek
De Vuurtoren Oost en West, IJmuiden
De Pleiaden, IJmuiden
De Vliegende Hollander, IJmuiden
SBO De Boekanier, IJmuiden

Cluster II
marian.veenman@opoijmond.nl
De Kariboe, Heemskerk
Tweespan, Heemskerk
De Zevenhoeven, Heemskerk
De Zilvermeeuw, Heemskerk
Het Kompas, Beverwijk
’t Kraaienest, Beverwijk
De Sterrekijker,   Beverwijk
De Zeester, Beverwijk