high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Clusters & scholen

Onze stichting heeft twee Clusters van scholen. Clusterdirecteuren geven integraal leiding aan een cluster van scholen en hun schoolleiders m.b.t. de bedrijfsvoering en personeel. Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en organisatorische afstemming en deskundigheid, opdat de gestelde doelen verwezenlijkt kunnen worden.

De Clusters zijn als volgt ingedeeld:


Cluster I
inge.deboer@opoijmond.nl
Bosbeekschool, Santpoort-Nrd
Brederode Daltonschool, Santpoort-Zd
Jan Campert, Driehuis
De Pionier, Velserbroek
De Vuurtoren Oost en West, IJmuiden
De Pleiaden, IJmuiden
SBO De Boekanier, IJmuiden
De Zeester, Beverwijk
De Zevenhoeven, Heemskerk

Cluster II
marian.veenman@opoijmond.nl
’t Kraaienest, Beverwijk
De Sterrekijker,   Beverwijk
Het Kompas, Beverwijk
De Vliegende Hollander, IJmuiden

Twee scholen vallen direct onder het College van Bestuur
cvb@opoijmond.nl
De Kariboe/De Zilvermeeuw, Heemskerk
Kindcentrum De Marel, Heemskerk