Scholen

Onze stichting heeft 16 scholen en deze worden aangestuurd door het College van Bestuur (Martijn van Embden) en door de directeur Onderwijs (Inge de Boer). Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en organisatorische afstemming en deskundigheid, opdat de gestelde doelen verwezenlijkt kunnen worden. De scholen zijn qua aansturing als volgt ingedeeld:

Directeur Onderwijs (inge.deboer@opoijmond.nl):

Bosbeekschool, Santpoort – Noord
Brederode Daltonschool, Santpoort – Zuid
Jan Campert, Driehuis
De Pionier, Velserbroek
De Pleiaden, IJmuiden
SBO De Boekanier, IJmuiden
De Zeester, Beverwijk
De Sterrekijker, Beverwijk
De Zevenhoeven, Heemskerk
Het Kompas, Beverwijk
De Vliegende Hollander, IJmuiden

College van Bestuur (cvb@opoijmond.nl):

De Vuurtoren, IJmuiden
De Kariboe/De Zilvermeeuw, Heemskerk
Kindcentrum De Marel, Heemskerk
KC De Sparkel, Beverwijk