College van Bestuur & Raad van Toezicht

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van OPO IJmond. Het bestaat uit één persoon, te weten ‘de voorzitter College van Bestuur’ in de persoon van de heer Martijn van Embden.


Secretariaat:

Telefoon: 023-5201581
E-mail: cvb@opoijmond.nl

De bestuurssecretaris, Irma Wetterhahn, is maandag tot en met donderdag aanwezig.
Ze is telefonisch bereikbaar op: 023-5201581 of
via de E-mail: irma.wetterhahn@opoijmond.nl
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, die benoemd worden door de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Drie leden worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt één lid benoemd op voordracht van de gehele medezeggenschapsraad. De overige drie leden worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke directeuren van OPO IJmond.

Binnen de Raad van Toezicht is er zodoende sprake van een evenwichtige inbreng van ouderbelangen en onderwijsinhoudelijke deskundigheid. Tevens wordt gestreefd naar aanwezigheid van andere relevante deskundigheid.


De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. Aad Pereboom (voorzitter)
  • Mevr. Sultan Kara-Çelik
  • Dhr. Leo van der Kolk
  • Dhr. Cees van der Meulen
  • Dhr. Igor Verettas
  • Dhr. Rene Zaal

Secretariaat:
Telefoon: 023 5201581
E-mailirma.wetterhahn@opoijmond.nl