Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze scholen. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement.

De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad van een school, uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De GMR bestaat uit 8 leden, die daarmee de ouders respectievelijk personeelsleden van onze scholen vertegenwoordigen. De GMR vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

 

De  data van de vergaderingen in het schooljaar 2019-2020 zijn:

2020

 • Maandag 20 januari
 • Dinsdag 4 februari (bijeenkomst MR-en en GMR, locatie volgt)
 • Dinsdag 10 maart
 • Donderdag 14 mei
 • Woensdag 24 juni

Aanvangstijd 19.30 uur.

Locatie Bestuursbureau OPO IJmond, Zeilmakerstraat 62,  1991 JC Velserbroek

 

leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:

 • Martijn Mewe (voorzitter)
 • Marieke Verhagen (penningmeester)

Personeelsgeleding:

 • Karin Behrendt (vicevoorzitter)
 • Heske Denekamp (secretaris)
 • Sylvia Mauriks
 • Margareth Schoonebeek

 

Secretariaat:

Esther Demarteau
Telefoon: 06-10 07 54 31
E-mail: gmrsopoij@gmail.com