Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze scholen. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement.

De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad van een school, uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De GMR bestaat uit 8 leden, die daarmee de ouders respectievelijk personeelsleden van onze scholen vertegenwoordigen. De GMR vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

 

De  data van de vergaderingen in het schooljaar 2018-2019 zijn:

2018

 • Donderdag 4 oktober
 • Dinsdag 6 november
 • Maandag 3 december

2019

 • Maandag 21 januari
 • Dinsdag 12 maart
 • Donderdag 16 mei
 • Woensdag 26 juni

Aanvangstijd 19.30 uur.

Locatie Bestuursbureau OPO IJmond, Zeilmakerstraat 62,  1191 JC Velserbroek

 

leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:

 • Carmen Hartendorf
 • Talitha van Iterson
 • Sultan Kara-Çelik (voorzitter)
 • Marieke Verhagen

Personeelsgeleding:

 • Karin Behrendt (vicevoorzitter)
 • Heske Denekamp (secretaris)
 • Mariëtte van der  Horst
 • Wilma Wijntjes

 

Secretariaat:

Esther Demarteau
Telefoon: 06-10 07 54 31
E-mail: gmrsopoij@gmail.com