high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze scholen. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement.

De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad van een school, uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De GMR bestaat uit 8 leden, die daarmee de ouders respectievelijk personeelsleden van onze scholen vertegenwoordigen. De GMR vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

 

De  data van de vergaderingen in het schooljaar 2021-2022 zijn:

 

 • Woensdag 23 juni 2021
 • Donderdag 16 september 2021
 •  Dinsdag 26 oktober 2021 (online)
 • Maandag 6 december 2021 (fysiek)
 • Maandag 17 januari 2022 (online)
 • Donderdag 17 maart 2022 (fysiek)
 • Dinsdag 17 mei 2022 (online)
 • Woensdag 28 juni 2022 (fysiek)

 

Aanvangstijd 19.30 uur.
Locatie Bestuursbureau OPO IJmond, Zeilmakerstraat 62,  1991 JC Velserbroek

 

leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:

 • Martijn Mewe (voorzitter)
 • Anouk Butter (penningmeester)
 • Leonie Purkins
 • Maaike de Water

Personeelsgeleding:

 • Alice Hoekstra
 • Jessica Bunnik
 • Sylvia Mauriks

 

Notulen GMR vergaderingen:

 

 

Secretariaat:

Esther Demarteau
Telefoon: 06-100 754 31
E-mail: gmr@opoijmond.nl