Het OPO IJmond DNA

Alle medewerkers samen vormen OPO IJmond. Wie wij zijn leggen we vast in het OPO IJmond DNA. Het OPO IJmond DNA vind je terug in alle medewerkers van OPO IJmond. Hierin onderscheiden we ons als stichting. Dit maakt ons bijzonder en uniek.

 

Diversiteit

Onze kracht ligt in het anders mogen zijn. Ieder mens is anders en heeft zijn of haar eigen talent. Een kind verdient alle kansen om zijn of haar talent te ontwikkelen. We leren onze leerlingen om te gaan met verschillen en laten ze de kracht van anders zijn en samenwerking ervaren. Het anders mogen zijn en dit als kracht zien geldt ook voor onze medewerkers en scholen.

 

Inclusief

Ieder kind verdient een passende plek op school waarbij thuis nabij ons uitgangspunt is. Door een divers aanbod in de IJmond, gericht op de kinderen (en ouders) in de wijk of regio waar de scholen zich bevinden, streven wij er naar dat zoveel mogelijk kinderen een passende school kunnen vinden vlakbij de plek waar ze wonen.

 

Verantwoordelijkheid

Wij nemen en krijgen verantwoordelijkheid, onze eigen ontwikkeling, die van de school en van OPO IJmond. Wij zijn professionals die de ruimte en het vertrouwen krijgen om te leren en je te ontwikkelen. Hierbij hoort ook het verantwoordelijkheidsgevoel om regie te nemen om je als professional te (blijven) ontwikkelen. Niet alleen in je eigen belang maar ook passend bij de ontwikkeling van de school en de Stichting OPO IJmond. Anderen helpen en feedback te geven en ontvangen past bij een professionele cultuur om samen verder te komen.

 

Experimenteren

Wij hebben een ontdekkende, nieuwsgierige en lerende houding en zijn continu opzoek naar vernieuwing, innovatie en verbetering. De kracht van diversiteit is dat we het niet op elke school hetzelfde doen. Medewerkers bewandelen verschillende paden en ontdekken nieuwe routes. Dit gaat met vallen en opstaan. Maar door hiervan te leren, ontwikkelen wij ons het beste! Door het geleerde te delen ontstaat een sterk netwerk van professionals dat bezig is met toekomstgericht onderwijs.

 

Respect

Wij gaan respectvol om met elkaar en hebben respect voor levensovertuiging en culturele achtergronden van leerlingen, ouders, medewerkers en betrokkenen in onze omgeving. In ons onderwijs heeft het respect hebben voor en het kennismaken met diverse levensovertuigingen en culturele achtergronden een duidelijke plek.

 

Samen

Wij werken graag samen en maken verbinding om te leren en te presteren en jezelf en anderen te helpen ontwikkelen. De zin ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ dekt volledig de lading hoe binnen OPO IJmond over samen en samenwerking wordt gedacht. Samen is niet alleen binnen een school maar ook tussen scholen van OPO IJmond. Samen is zeker ook met de ouders en andere partners – zoals kinderopvang- in en rondom de school.