Praktische informatie

OPO IJmond vindt het belangrijk om een professionele en transparante organisatie te zijn, waar iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Dit betekent dat we elkaar helpen om het beste uit elkaar te halen en dat kan alleen als iedereen over voldoende informatie beschikt. Vertrouwen wordt gegenereerd en versterkt door transparantie te stimuleren over de dagelijkse gang van zaken. Die informatie vindt u hier.

Schorsing en verwijdering