Code goed bestuur

Code goed bestuur

Op 21 januari 2010 hebben de leden van de PO-raad deze code vastgesteld als leidraad voor een goed bestuur in het primair onderwijs.

In 2017 is de code met kleine aanpassingen wederom vastgesteld.

 

De Stichting OPO IJmond onderschrijft deze code.

 

Code goed bestuur primair onderwijs