Playing for Success

Playing for Success


Leren met een wow-factor

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden. Het programma leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties. In de regio IJmond richten we ons op kinderen uit de bovenbouwgroepen van het basisonderwijs.

Meer informatie klik -> hier voor de flyer.