Bosbeekschool

Ieder kind motiveren om unieke talenten te ontwikkelen

Fotos-Bosbeekschool-1

De Bosbeekschool is een openbare school. Dit betekent dat in principe elk kind woonachtig in Santpoort bij ons welkom is en dat de school open staat voor iedereen met respect voor andermans culturele en/of beschouwelijke achtergrond. Op een openbare school is er ook aandacht voor godsdienst en levensbeschouwelijke zaken. Uiteraard doen wij dit vanuit een neutraal standpunt.

de school is een gemeenschap
De school is een gemeenschap van ouders, leerkrachten en kinderen, die gekenmerkt worden door gemeenschappelijke belangen. Daarin staat het kind centraal. De school streeft naar een sfeer van samenwerken, waarbij de school uitgaat van sfeerbepalende vaardigheden zoals communicatie, waardering, respect voor elkaar en elkaar hulp bieden.

een veilig pedagogisch klimaat
Op onze school waarborgen wij een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen de school streeft naar open communicatie tussen leerkracht, ouder en kind. In de buurt willen we bekend staan als een goede en prettige school waar je je als kind, ouder en leerkracht op je gemak voelt. We hechten waarde aan een goed pedagogisch klimaat.

voor ons houdt dit het volgende in:

  • Alle leerlingen, ouders en teamleden moeten zich veilig voelen op school
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich competent
  • Elke volwassene in de school kiest een vriendelijke benadering in de richting van de kinderen en zorgt voor een plezierige omgang.

talenten ontwikkelen
Alle kinderen hebben talenten, mogelijkheden en belemmeringen. De leerkracht heeft rekening te houden met de uniciteit van het kind, de eigen wijsheid van het kind en het persoonlijke tempo van het kind. De school stelt de kinderen in de gelegenheid zich binnen hun eigen capaciteit zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Wij willen, binnen de mogelijkheden van de school, onze uiterste best doen om leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. We gaan op zoek naar de afstemming tussen onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod, zodat zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Elk kind moet in de gelegenheid worden gesteld de eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. De sociale, emotionele, creatieve, cognitieve en psychomotorische ontwikkeling van het kind wordt op een evenwichtige wijze en in onderlinge samenhang bevorderd. Het onderwijs is erop gericht de motivatie voor het leren te stimuleren door het scheppen van een uitnodigende lessituatie en door aandacht voor een rustige voortgang van het leerproces.

oorsprong
De oorsprong van onze school ligt in 1866, toen op dezelfde plek de dorpsschool Santpoort stond. De school heeft verschillende namen gehad, zoals School F en Adolf van Nassauschool. In 1974 kreeg het de naam Bosbeekschool. Bosbeek refereert aan het nabijgelegen park. In ons logo vindt u de beek terug tussen de bomen door. Deze drie bomen symboliseren de drie scholen waaruit de huidige school is ontstaan: de kleuterscholen Spaarnberg en Kruidberg en de lager school Bosbeek.