high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Brederode Daltonschool

Groene daltonschool met een regiofunctie

Fotos-Brederode-1
erkende daltonschool
De school is een erkende daltonschool door de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). De school biedt tevens plaats aan een kleinschalige peuterspeelzaal (De Hummelhoek) en een moderne naschoolse opvang (Dikke Maatjes). De school telde op 1 oktober 2013 zo’n 250 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Op dit moment werken er op de school 25 werknemers. Dit zijn zowel groepsleerkrachten, vakleerkrachten, invalkrachten en stafleden. Daarnaast zijn er nog enkele vrijwilligers/sters werkzaam; zij doen op diverse gebieden ondersteunend werk.

ligging
De school ligt in het groen, tegenover het station Santpoort-Zuid. Dit station heeft een rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam Sloterdijk/Centrum. Naast een buurtschool, heeft onze school een duidelijke regiofunctie. Ongeveer 40 % van onze leerlingen komt niet uit Santpoort-Zuid, maar uit de omliggende gemeentes (Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velserbroek en IJmuiden). Deze ouders kiezen specifiek voor ons daltononderwijs.

openbaar karakter
De Brederode Daltonschool is een openbare school. We gaan er als school vanuit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Wij zijn een school waar iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor kenmerk dan ook, welkom is.
Het godsdienstonderwijs en het humanistisch vormingsonderwijs dat op onze school aan groep 7 en 8 wordt gegeven brengt op neutrale wijze de verscheidenheid in levensovertuiging in beeld.