high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

SBO De Boekanier

Over onze school

De Boekanier is een speciale school voor basisonderwijs.

Fotos-Boekanier-2

 

“Samen met anderen kun je meer”
Ons onderwijs richt zich op kinderen met complexe hulpvragen, waarop het basisonderwijs momenteel geen antwoord heeft. Kwalitatief goed onderwijs betekent voor ons dat we aansluiten bij de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van een kind in een duidelijk pedagogisch klimaat dat recht doet aan de drie basisbehoeften van een kind:

  • Ik ben iemand (autonomie).
  • Ik kan wat (competentie).
  • Ik hoor erbij (relatie).

Werken vanuit deze visie betekent dat wij voorwaarden creëren, opdat kinderen zich op cognitief gebied optimaal kunnen ontplooien. Ook krijgen de sociaal-emotionele, de lichamelijke en de creatieve ontwikkelingen van de kinderen veel aandacht. We streven ernaar een veilige omgeving te creëren, waarin leerlingen en leraren met vertrouwen in elkaar en in zichzelf kunnen werken. We willen leerlingen leren respectvol met anderen om te gaan, door hen en door elkaar met respect te bejegenen. Ook willen we bevorderen dat leerlingen, ouders en leraren zich bij elkaar en bij de school betrokken voelen. Daarbij vinden wij een heldere en open communicatie tussen alle betrokkenen zeer belangrijk.

Historie
De school staat in IJmuiden en richt zich op leerlingen in de Gemeente Velsen. De school is in 1995 ontstaan uit een fusie met de MIVO-school (LOM) en de Duin en Denneschool (MLK). In 1999 is de Hendrik Piersonschool (MLK) samengevoegd met De Boekanier. Vanaf juni 2005 is school gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw, dat ontworpen is vanuit onze visie op onderwijs aan kinderen die baat hebben bij een duidelijke, gestructureerde en rustige leeromgeving. Als Boekanier willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen die zich anders ontwikkelen en daarom het allerbeste verdienen!

Uitgebreide informatie over de school kunt u lezen in de schoolgids, deze kunt u downloaden vanaf de website.