high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

De Pionier

Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met de Pionier – School voor de Toekomst Velserbroek. De Pionier is een innovatieve school met een verfrissende visie. Bruisend van energie en ondernemingslust, net als onze kinderen!

Wij willen een verbindende rol hebben in Velserbroek, een buurtfunctie voor alle bewoners van de wijk, maar met name voor kinderen. Wij staan altijd open voor samenwerking of delen van kennis, ervaringen en middelen met andere scholen, de gemeente, derde partijen en meer, zolang het de belangen van onze leerlingen en leerkrachten niet schaadt.

De Pionier is aan het ontstaan uit Openbare Basisschool (OBS) De Duinroos en OBS De Molenweid. Twee openbare basisscholen in Velserbroek van de stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPO IJmond). Eind 2013 heeft het bestuur opdracht gegeven aan een werkgroep om te komen tot een vernieuwd pedagogisch aanbod om de krimp tegen te gaan. Wij hebben eerst de ouders, de leerlingen en de leerkrachten geraadpleegd via een uitgebreide enquête. Daaruit hebben wij een nieuwe visie geformuleerd. Wij willen dat ouders kunnen kiezen voor een school met een duidelijke visie, een helder profiel en een aanbod wat voldoet aan de verwachtingen van nu en de toekomst!

Bij een school als Voor de Toekomst hoort een aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar en van 07.00 uur tot 19.00 uur. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen hebben wij een of meerdere partners nodig om ons aan te vullen. Samen zullen wij Kinderopvang (KO), Peuteropvang (PO), Voor- Tussen en Naschoolse Opvang realiseren met ingang van het schooljaar 2014-2015. Wij hebben een sterke partner gevonden, die met daadkracht en ervaring ons in deze ambitie ondersteunt. Onze keuze is gevallen op Op Stoom.