high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

De Pleiaden

Onderwijs dat aansluit op het vervolgonderwijs.

Schermafdruk 2014-08-27 00.01.04

passend, opbrengstgericht onderwijs
We zijn een open school waar ouders altijd binnen kunnen komen om met de leerkracht van gedachten te wisselen. Onderwijs geven doe je samen als school en gezin.
Ieder kind moet zich mondeling en schriftelijk goed uit kunnnen drukken. Het moet kunnen lezen en begrijpen wat het leest. Het moet kunnen rekenen en kunnen schatten. Ieder kind heeft daarin zijn eigen tempo en niveau. Binnen dat tempo en niveau proberen wij er het maximale uit te halen. We passen ons onderwijs daarop aan.

leren naar kunnen
De kerndoelen proberen we met zoveel mogelijk kinderen te halen. Indien nodig roepen we de hulp in van deskundigen die deelnemen aan ons Zorg Advies Team. We spreken van ‘Leren naar kunnen’. De schoolse vakken beheersen is een doel, maar met ons onderwijs beogen we meer, zoals:

  • Welbevinden bij de kinderen en het personeel. Dit vormt de basis om succesvol te zijn op school.
  • Leren samen te werken, maar ook zelfstandig te werken.
  • Solidariteit te ontwikkelen naar je medeleerlingen.
  • De maatschappij verkennen.
  • Rekening te leren houden met de zwakkeren onder ons.
  • Creatief te uiten, individueel of als groep