high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Kindcentrum De Sparkel

School met aandacht voor kind én resultaat!

Fotos-Kraaienest-1

’t Kraaienest is een openbare school. Dit betekent dat de school voor iedereen openstaat met respect voor andermans culturele/levensbeschouwelijke achtergrond.

kinderen maximaal uitdagen
We hebben twee belangrijke uitgangspunten. Het eerste is om kinderen maximaal uit te dagen zich te ontwikkelen. Op onze basisschool ligt de essentie in het aanleren van de basisvaardigheden(rekenen, lezen, schrijven en taal). Daarnaast worden de basisvaardigheden toegepast bij het ontdekken en begrijpen van de wereld om hen heen. Kinderen willen we daarin zover mogelijk brengen. Door ieder kind dagelijks succes bij het leren te laten ervaren binnen zijn/haar mogelijkheden, loopt het later minder risico op schooluitval. Een afgeronde schoolopleiding biedt meer kans op een plaats op de arbeidsmarkt en draagt bij aan meer levensgeluk.

met plezier naar school
Ons tweede uitgangspunt, net zo belangrijk als het eerste, is dat we het belangrijk vinden dat een kind met plezier naar school toegaat, vriendjes en vriendinnetjes maakt en om zich heen heeft, zich betrokken en gewaardeerd voelt bij het wel en wee van de groep, zelfvertrouwen opbouwt. Kortom de basisschoolperiode dient een leerzame, fijne tijd te zijn voor ieder kind.

school met een continurooster!
De schooltijden zijn aaneengesloten van 08:30 tot 14:15 uur met uitzondering van de woensdag.
Op woensdagmiddag zijn alle groepen om 12:15 uur vrij. De kinderen eten allemaal op school onder leiding van de eigen juf of meester.
De dagelijkse ochtendpauze duurt een kwartier.
De middagpauze (lunchen en buitenspelen) ziet er voor iedere groep als volgt uit:
Groepen 1/2 : 30 minuten met ervoor of erna bewegingsonderwijs
Groepen 3 t/m 8: 30 minuten