high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

De Sterrekijker

Optimale ontwikkeling op een moderne school met continurooster

Fotos-Sterrekijker-2
optimale ontwikkeling
De school leert de kinderen om te gaan met vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en samenwerking. Een team van professionals staat klaar om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en er voor te zorgen dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

continurooster
Er wordt met een continurooster gewerkt en dat houdt in dat de kinderen tussen de middag overblijven en niet naar huis gaan, uitgezonderd de woensdag.

moderne voorzieningen en natuurtuin
Onze school heeft rond de 350 leerlingen en is gevestigd in de wijk Meerestein. Het gebouw heeft 16 modern ingerichte lokalen voorzien van touchscreenborden, een speellokaal en een computerruimte. Daarnaast zijn er aparte ruimtes voor directie, instituutsbegeleider, administratie, onderzoek en maatschappelijk werk. Het schoolplein van de onderbouw heeft een prachtige natuurtuin waarin de kinderen kunnen spelen, maar waar ook zeer zeker aandacht is voor natuuractiviteiten.
nauwe samenwerking met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
De school vormt samen met peuterspeelzaal “De Kleine Beer,” de voor- en naschoolse opvang en kinderdagverblijf “De Giraf,” de Brede school. Regelmatig worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, zowel op onderwijskundig gebied als op gebied van sport, spel en cultuur.