high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

De Vliegende Hollander

Eigentijds onderwijs in de Zeeheldenbuurt

image

prettige, open sfeer
Obs de Vliegende Hollander is een openbare school in de Zeeheldenbuurt van IJmuiden. Naast het hoofdgebouw is er nog een locatie aan de Lagerstraat. Hier is ook peuterspeelzaal het Tolletje gevestigd. De school heeft een prettige open sfeer en biedt eigentijds onderwijs aan. De leerlingen zijn verdeeld in jaarklassen. In principe hebben we klassen kleiner dan 30 leerlingen.

nauwe samenwerking met ouders
De school zet in op samenwerking met ouders. Zij zijn de experts van hun kinderen en samen met de school verantwoordelijk voor het schoolsucces van hun kind, onze leerling. In de lessen worden de kinderen uitgedaagd om in competitie met zichzelf te komen. Naast moderne methodes voor de zaakvakken gebruikt de school de Kanjertraining om de leerlingen echte Kanjers te laten worden.