high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

De Zeester

De Zeester is een Wereldschool

Fotos-Zeester-1

Voor ons betekent Wereldschool een school die in het onderwijs en in de vorming van de leerling extra tijd besteedt aan de opvoeding tot wereldburger. Wij willen onze leerlingen zo opvoeden zodat ze zich thuis voelen in de wereld, zich veilig voelen in de wereld om zo de wereld te ontdekken en te begrijpen.

basisvaardigheden
Om de wereld te ontdekken hebben kinderen basisvaardigheden nodig. In de ochtend werken de kinderen daarom gestructureerd en in alle rust aan de hoofdvakken: lezen, rekenen, taal en schrijven. De vakken worden volgens een vaste methode aangeboden. De kinderen werken gelijktijdig aan het zelfde vak en dezelfde les, maar in een eigen niveaugroep. De leerkracht geeft alle niveaugroepen apart instructie, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden leren onze leerlingen middels het Vreedzame Schoolprogramma. Kinderen leren om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen , verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap en open te staan voor verschillen tussen mensen. Elk jaar behandelen we een werelddeel, zodat onze leerlingen als volleerd wereldburger van school gaan. In 4 thema’s, verdeeld over het jaar, leren de kinderen over hoe mensen in dat werelddeel leven, over hun flora en fauna, hun kunst en cultuur.

nieuwsgierigheid stimuleren
Het jaar wordt altijd feestelijk geopend en ouders zijn tijdens het jaar van harte welkom op een kijkavond, een presentatie, een optreden of een tentoonstelling. Tijdens het verkennen van het werelddeel krijgen ook de wondere wereld van techniek en wetenschap en de creatieve wereld een plek. Vaardigheden en kennis op deze 2 vakgebieden zorgen voor een nieuwsgierige houding en een andere kijk op de wereld van dichtbij en ver weg.

Dat we de leerlingen niet alleen opvoeden tot wereldburger is vanzelfsprekend. Ouders en school hebben allebei hun eigen rol en verantwoording in de opvoeding. Samenwerking tussen school en ouders is daarom wel vanzelfsprekend!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van onze school.
Welkom in onze wereld, welkom op de Zeester!