De Zilvermeeuw

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kennis

Fotos-Zilvermeeuw-1

leerlingen uitdagen zich te ontwikkelen
De Zilvermeeuw bereidt zijn leerlingen voor op een onbekende toekomst, dus moeten wij hen handvatten geven voor die toekomst; dit zijn vaardigheden en kennis. De Zilvermeeuw wil, in een veilig klimaat en inachtneming van de niveauverschillen die er zijn, leerlingen uitdagen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij zijn zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kennis sleutelbegrippen.

zelfstandig werken
In ons klassenmanagement proberen wij de leerling zoveel mogelijk in staat te stellen zelf een aantal keuzes te maken en een aantal taken leerkrachtvrij uit te voeren. Dit wordt onder andere vertaald in een weektaak, het werken daaraan wordt door de leerling zelf ingedeeld.

effectieve leertijd
Door het werken met groepsplannen streven wij ernaar dat de leerling niet hoeft te wachten. Tevens betekent dit dat de leerling op zijn niveau acteert en presteert.

opbrengstgericht werken
Op basis van analyse van het leerlingvolgsysteem wordt getracht doelgericht het niveau van een leerling en in bredere zin van een groep/school te verbeteren.