high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Kindcentrum De Marel

Een kleinschalige, moderne school met een prominente plek voor ICT

Fotos-Tweespan-1
een brede school
Wij combineren ons onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Samen met Ratatouille(naschoolse opvang) en de Karekiet(peuterspeelzaal) zijn wij gehuisgevest in een prachtig nieuw gebouw, met een gezellig schoolplein en een prachtige schooltuin. Na schooltijd vinden er regelmatig activiteiten plaats georganiseerd door Welzijn.

wij werken met iPads en laptops
Wij zijn een kleinschalige moderne school waar ICT continu een prominente plaats inneemt om het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen nog uitdagender en adaptiever te maken. Wij werken met iPads en laptops op onze school.

Engels vanaf groep 1, Frans in groep 8
Daarnaast richten wij ons op het vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 wordt de Engelse taal spelenderwijs aangeboden. Frans bieden wij aan aan onze plusleerlingen uit groep 8.
Beter onderwijs met ondersteuning van nieuwe media. Bij ons is onderwijs gewoon leuk!