Jan Campertschool

In een veilige omgeving zelfstandigheid en zelfbewustzijn creëren

Fotos-Jancampert-1
samen ontdekken waar talenten en behoeften liggen
De Jan Campertschool biedt leerlingen een veilige en vertrouwde leeromgeving door duidelijke kaders aan te geven en te zorgen voor een regelmatig, rustig schoolklimaat. Binnen deze heldere structuur willen wij de kinderen een gevoel van vrijheid geven. De cognitieve leerstof wordt in minimaal drie niveaus aangeboden waardoor kinderen in staat zijn zelfstandig, onderzoekend en actief te leren. Daarnaast bieden wij de ruimte tot meerdere oplossingsstrategieën en stimuleren wij het ontwikkelen van competenties en doorzettingsvermogen. Samen met de kinderen ontdekken we waar de talenten en de (leer)behoeften liggen.

aandacht voor elkaar en eigen initiatief
Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht tussen leerlingen, ouders en leraren. We juichen eigen initiatieven van leerlingen, leraren en ouders toe en ondersteunen daarin waar mogelijk. Ouders voelen zich betrokken bij onze school en velen zetten zich actief in (contactouders, oudercommissie, medezeggenschapsraad, overblijfkrachten, schoonmaken, schooltuin, hulp bij de vele activiteiten etc.). Door de persoonlijke benadering is er sprake van een informele sfeer en een open karakter op onze school. Ook hierbij gaat het om jezelf afvragen wat de ander (het kind, de ouder, de leerkracht) nodig heeft. Open staan voor de ander, zorgzaam zijn voor elkaar. Rekening houden met het gevoel van anderen en iets willen doen voor anderen. Dit zien we terug in het gedrag naar elkaar en aan de projecten waaraan we meedoen/hebben meegedaan, zoals ‘Schaatsen voor Water, Day for Change, Serious Request en Samenloop voor Hoop’.

zelfstandigheid en zelfbewustzijn creëren
Kinderen leren zeker van zichzelf worden en zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van hun eigen handelen. Betrokkenheid bij de ander en verantwoordelijk zijn voor wat er om je heen gebeurt zijn van groot belang. Bewust zijn van eigen gedrag en handelen en leren omgaan met kritiek, zodat verantwoordelijkheid voor eigen keuzes wordt genomen. Hiermee willen we een zelfbewustzijn creëren. De Jan Campertschool wil met haar onderwijs en opvoeding een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van haar leerlingen. Uiteraard samen met de ouders, die hier een belangrijke rol in vervullen. Aan het eind van de basisschoolcarrière willen we een bijdrage hebben geleverd aan de volgende aspecten:

  • Een grote mate van zelfstandigheid en zelfbewustzijn;
  • Eigen problemen kunnen oplossen;
  • Zelf op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen;
  • Weten welke wegen te bewandelen en welke bronnen ze kunnen raadplegen om oplossingen te vinden en zelf het initiatief hiervoor nemen;
  • Oog hebben voor de omgeving en sociaal en respectvol handelen;
  • In staat zijn om uit een bepaalde hoeveelheid informatie de belangrijkste onderwerpen te halen.

klaar voor de volgende stap
De leerkracht heeft aan het eind van de basisschool goed zicht op ‘wie het kind is’ en waar zijn/haar kwaliteiten liggen. Zo kan de leerkracht gedegen advies geven over de keuze voor het vervolgonderwijs. De basisschool is immers geen eindstation; het is een start van de verdere ontwikkeling van een kind. Leerlingen die onze school verlaten, kunnen – ieder op zijn/haar eigen niveau – goed lezen, rekenen en analyseren. Ook hebben kinderen hun talenten en kwaliteiten kunnen ontdekken. Ze hebben deze verder ontwikkeld en geleerd te gebruiken.