Opleiden in de School

Opleiden in de School bij OPO IJmond, een samenwerking met PABO InHolland

 

OPO IJmond vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van goede leraren. Op elke OPO IJmond school zijn vanuit alle leerjaren stagiaires actief. Daarom is OPO IJmond een samenwerkingsovereenkomst met de PABO InHolland aangegaan om (interne) schoolopleiders binnen onze organisatie te werven en op te leiden. Hiermee willen we het opleidingstraject van de aanwezige stagiaires stevig verankeren en krachtiger maken binnen OPO IJmond.

 

Onze scholen zijn opleidingsscholen; stagiaires doen hier praktijkervaring op en worden door mentoren en schoolopleiders begeleid en beoordeeld. Momenteel hebben we bijna 50 stagiaires rondlopen.

 

Studenten

Je kunt voor een plaats in aanmerking komen via de schoolopleiders of via je contactpersoon bij Inholland Haarlem.

 

OPO IJmond heeft jaarlijks zestien betaalde stageplaatsen voor LIO’s. Veel LIO studenten vinden na het halen van hun diploma een baan bij één van onze scholen.

Om in aanmerking te komen voor een betaalde LIO-plaats, neem je contact op met (een van) de schoolopleiders.

 

Begeleiding

Mentoren (ook wel praktijkbegeleiders) begeleiden de studenten en adviseren ook bij de beoordeling van de student. Onze mentoren zijn dan ook allemaal getraind in het begeleiden van een student.
De coördinatie van de inzet en mede-beoordeling t.b.v.  de PABO InHolland is in handen van twee schoolopleiders die werkzaam zijn binnen OPO IJmond en hiervoor zijn opgeleid.

Schoolopleiders werken samen met de clusterdirecteuren aan de ontwikkeling van het Opleiden in Schooltraject en begeleiden de mentoren van onze studenten. Zo overleggen zij met de mentoren over de ontwikkeling van de student, leveren feedback op stagegidsen en curriculumonderdelen, en dragen bij aan workshops en themadagen.

 

Samen sterk

Zo zorgen wij er met elkaar voor dat PABO-studenten zo goed mogelijk worden voorbereid op hun beroep als leerkracht en maken wij ze wegwijs de uitdagende wereld van het onderwijs. In de praktijk blijkt dat eindejaarsstudenten vaak doorgroeien in een vaste baan bij onze stichting.