Vacatures De Marel

Vacature IKC-directeur op kindcentrum de Marel

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond, verzorgt het (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Wij bieden uitdagend en toekomstgericht onderwijs passend bij de kinderen en ouders die voor onze scholen kiezen.

 

Kindcentrum de Marel in Heemskerk maakt deel uit van Stichting OPO IJmond en Stichting Welschap, waar onderwijs en kinderopvang integraal samenwerken bij het bieden van onderwijs, opvang en ontspanning voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  Ons motto is:

 

“Samen spelen, samen leren samen groeien”

 

De Marel is een kleinschalig kindcentrum in ontwikkeling waar kinderen worden gezien, gehoord en een stem krijgen. Alles is onder één dak: voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school. Kindcentrum de Marel loopt graag voorop als het gaat om vernieuwingen zo is het thematisch werken in ontwikkeling en onze speerpunten zijn cultuur en techniek. Kortom, kindcentrum de Marel is zeer veelzijdig!

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan meer samenwerking, doorgaande lijnen en teambuilding. Onder leiding van de te benoemen IKC-directeur moet er vorm gegeven worden om vanuit onderwijs en kinderopvang te komen tot één team met een eenduidige pedagogische visie en cultuur. De IKC-directeur is een stevige, verbindende leider die hierin nieuwsgierig, positief en inspirerend is, heeft oog voor de reeds op hoofdlijnen ontwikkelde koers en stimuleert binnen deze kaders de verdere ontwikkeling.

Per heden is OPO IJmond samen met Stichting Welschap op zoek naar een ervaren, betrokken en enthousiaste,

 

IKC-directeur kindcentrum De Marel 0,8-1,0 fte

 

Wat breng jij mee?

Je bent een ondernemende directeur die instaat is het kindcentrum verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Onder jouw inspirerende leiding ga je kindcentrum de Marel met een duidelijk concept in Heemskerk en de regio verder positioneren.  Je bouwt aan een modern kindcentrum en optimaliseert communicatie, zorgstructuur en ouderbetrokkenheid voor zowel het onderwijs als de kinderopvang. Het team heeft behoefte aan duidelijkheid, daadkracht, betrokkenheid en zichtbaarheid. Dit vraagt van jou als IKC-directeur dat je knopen durft door te hakken en planmatig werkt en daarbij goed het overzicht behoudt. Je benut de talenten in je team en bereikt daardoor nog meer professionaliteit, integrale samenwerking tussen onderwijs en opvang en een groeiend kindcentrum. Daarnaast ben je duidelijk zichtbaar en benaderbaar voor zowel intern als extern naar samenwerkingspartners.

 

Jouw profiel

Je hebt binnen het Primair Onderwijs of de Kinderopvang aantoonbare leidinggevende ervaring en bent succesvol in een leidinggevende rol. Je hebt een onderwijsbevoegdheid PO en een schoolleidersopleiding. Kandidaten met een WO opleiding bijv. pedagogische wetenschappen worden ook gevraagd te reageren. Ervaring in het opzetten van een kindcentrum is een pré.  Je hebt ervaring met personeelsmanagement, bedrijfsvoering en aansturen van professionals. Ook heb je kennis van recente onderwijs- en kinderopvangontwikkelingen, maar het belangrijkste is dat je bereid bent om je met hart en ziel voor het kindcentrum in te zetten.

 

Wij vragen een IKC-directeur die:

 • Aantoonbaar ervaring heeft als (IKC) directeur of directeur kinderopvang en ondernemend is;
 • Kindcentrum de Marel verder vorm geeft om vanuit onderwijs en kinderopvang te komen tot één team met een eenduidige pedagogische visie en cultuur;
 • Het team, ouders en MR van zowel onderwijs als kinderopvang stapsgewijs meeneemt in de verdere ontwikkeling van het kindcentrum;
 • Een prettige, duidelijke en open communicatie heeft naar zowel de collega’s als de ouders;
 • Goed zichtbaar en benaderbaar en verbindend is;
 • Daadkrachtig is en goed grenzen kan stellen;
 • Openstaat voor nieuwe ideeën en iedereen mee kan nemen in veranderingen;
 • Zicht heeft op de populatie van de school en de kinderopvang en hierop het kindcentrum concept kan afstemmen;
 • Zorg draagt voor het creëren en onderhouden van externe contacten buiten het kindcentrum en daarbij oog heeft voor de verschillende belangen en de positie van het kindcentrum;

 

OPO IJmond biedt

Een professionele werkomgeving binnen een ambitieuze onderwijsorganisatie, die samen met Stichting Welschap, onderwijs en kinderopvang vormgeeft. Een team dat bevlogen en deskundig is en een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Bestuur, directeuren en teams werken samen om de ambities te realiseren.

Een veelzijdige uitdagende functie op een prettige kindcentrum met een enthousiast team. Een functie waarin je al je talenten kwijt kunt en de ruimte krijgt voor eigen ondernemerschap. De functie is ingeschaald conform CAO Primair onderwijs, schaal D13.

 

Ben je geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Martijn van Embden, Bestuurder, telefoonnummer 023-5201581  of klik hier

Jouw motivatiebrief met cv kan je t/m 2 oktober 2020 per e-mail richten aan: sollicitaties@opoijmond.nl. o.v.v. “vacature IKC-directeur kindcentrum de Marel”.

 

Belangrijke data:

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 7 oktober 2020
 • de tweede gespreksronde vindt plaats in week 42 0f 43