high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Opleiden

Opleiden in School bij OPO IJmond, een samenwerking met PABO Inholland

OPO IJmond vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van goede leerkrachten. Op alle scholen van OPO IJmond zijn enthousiaste stagiaires aan de slag, van alle leerjaren, om zo de fijne kneepjes van het vak te leren.

OPO IJmond heeft samenwerkingsovereenkomst met de PABO Hogeschool inholland aangegaan om (interne) schoolopleiders binnen onze organisatie te werven en op te leiden. Op deze manier willen wij het opleidingstraject van de stagiaires stevig verankeren en krachtiger maken binnen OPO IJmond.

Onze scholen zijn opleidingsscholen; stagiaires doen hier praktijkervaring op en worden door mentoren en schoolopleiders begeleid en beoordeeld. Per schooljaar hebben wij gemiddeld 50 stagiaires.

 

Studenten

Je kunt voor een stageplaats in aanmerking komen via de schoolopleiders of via jouw contactpersoon bij hogeschool inholland in Haarlem.

OPO IJmond heeft jaarlijks zestien betaalde stageplaatsen voor LIO’s. Veel LIO-studenten vinden na het halen van hun diploma een baan bij één van onze scholen. Om in aanmerking te komen voor een betaalde LIO-plaats, neem je contact op met (een van) de schoolopleiders.

 

Begeleiding

Mentoren (ook wel praktijkbegeleiders) begeleiden jou als student en adviseren ook bij jouw beoordeling. Onze mentoren zijn allemaal getraind in het begeleiden van studenten.

De coördinatie van de inzet en mede-beoordeling voor de PABO hogeschool inholland is in handen van twee schoolopleiders van OPO IJmond, die hiervoor zijn opgeleid.

Schoolopleiders werken samen met de clusterdirecteuren aan de ontwikkeling van het opleiden in Schooltraject en begeleiden de mentoren van onze studenten. Zo overleggen zij met de mentoren over de ontwikkeling van de student, leveren feedback op stagegidsen en curriculumonderdelen, en dragen bij aan workshops en themadagen.

 

Samen sterk

Zo zorgen wij er met elkaar voor dat PABO-studenten zo goed mogelijk worden voorbereid op hun beroep als leerkracht en maken wij ze wegwijs in de uitdagende wereld van het onderwijs!