high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Vacatures De Boekanier

Het IKC IJmond locatie IJmuiden bestaat uit SBO De Boekanier en SO Antoniusschool, welke respectievelijk onder stichting OPO IJmond en stichting Aloysius vallen en Kenter Jeugdhulp.

Wij zijn een kindcentrum, waar kinderen gezien en gehoord worden en bieden speciaal onderwijs en jeugdzorg aan, afgestemd op de behoeften van onze leerlingen. Wij zijn volop in ontwikkeling en streven ernaar om een onderwijsplek te zijn, waar kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften begeleiding op maat krijgen. Om dit te realiseren werken ouders, leerkrachten, jeugdhulp en overige specialisten samen. Zo dragen wij bij aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen, om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Wil jij werken in een veelzijdige omgeving waar passie en enthousiasme bij iedereen merkbaar aanwezig zijn? Word je gedreven door een hart voor kinderen die iets anders vragen in hun onderwijs en persoonlijke ontwikkeling? Wil je leidinggeven aan een mooie organisatie in een complexe context? Dan is dit jouw baan!

De Stichtingen OPO IJmond en Aloysius zijn samen per direct op zoek naar een ervaren, daadkrachtige, communicatief vaardige en verbindende

 

Directeur 1,0 fte

“Bij ons krijgt elk kind zijn glimlach weer terug!”

 

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het fundament van het IKC IJmuiden, dat verder versterkt en uitgebouwd kan worden. Onder jouw leiding als directeur bevorder je op constructieve wijze de integrale samenwerking tussen SBO De Boekanier, SO Antoniusschool en Kenter Jeugdhulp, waarbij het belang van het kind voorop staat.

Wij zijn op zoek naar een inspirerende, verbindende leider die oog heeft voor de reeds op hoofdlijnen ontwikkelde koers en die binnen deze kaders de verdere ontwikkeling stimuleert. Je hebt een open en nieuwsgierige houding naar samenwerking in het werkveld en investeert in je netwerk. Je onderschrijft het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband IJmond en geeft als directeur hier actief uitvoering aan door samen te werken met de reguliere basisscholen en de locatie door te ontwikkelen tot een expertisecentrum.

 

Wat breng jij mee?

Je bent een daadkrachtig onderwijskundig leider die bij voorkeur ervaring én passie heeft voor Speciaal (basis) Onderwijs en die in staat is het IKC IJmuiden verder te ontwikkelen.  Onder jouw inspirerende leiding ga je het IKC met een duidelijk concept in IJmuiden en de regio verder positioneren. Je optimaliseert communicatie, samenwerking, zorgstructuur en ouderbetrokkenheid voor het SBO, SO en Jeugdhulp. De teams hebben behoefte aan duidelijkheid, daadkracht, betrokkenheid en zichtbaarheid. Dit vraagt van jou als directeur dat je knopen durft door te hakken, goed kunt luisteren, planmatig werkt en daarbij goed het overzicht behoudt. Je benut de talenten in je team en bereikt daardoor nog meer professionaliteit en integrale samenwerking tussen onderwijs en zorg.

 

Jouw profiel

Je hebt binnen het Primair Onderwijs aantoonbare ervaring als leidinggevende en bent succesvol in een leidinggevende rol. Ervaring als directeur in het SBO of SO is een pré. Je hebt een onderwijsbevoegdheid PO en een afgeronde schoolleidersopleiding. Je hebt ervaring met personeelsmanagement, bedrijfsvoering en het aansturen van professionals.

 

Wij vragen een directeur die:

 • Aantoonbaar ervaring heeft als (IKC) directeur;
 • Passie heeft voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;
 • Kansen ziet om samen met de teams het onderwijs verder inhoudelijk vorm te geven;
 • Flexibel is, om leiding te ontvangen van twee verschillende besturen;
 • Het team, ouders, de MR van SBO De Boekanier, de MR van de Antoniusschool en Kenter Jeugdhulp stapsgewijs meeneemt in de verdere ontwikkeling van het IKC IJmuiden;
 • Een prettige, duidelijke en open communicatie heeft naar zowel de collega’s als de ouders;
 • Goed zichtbaar, benaderbaar en verbindend is;
 • Geduldig, daadkrachtig is en goed grenzen kan stellen;
 • Openstaat voor nieuwe ideeën en iedereen mee kan nemen in veranderingen;
 • Zicht heeft op de populatie van de scholen en hierop het IKC-concept kan afstemmen;
 • Zorg draagt voor het creëren en onderhouden van externe contacten buiten het IKC en daarbij oog heeft voor de verschillende belangen en de positie van het IKC binnen het Samenwerkingsverband IJmond;

 

OPO IJmond en Aloysius bieden:

Een professionele werkomgeving binnen ambitieuze onderwijsorganisaties. Een veelzijdige en uitdagende functie met een enthousiast team. Een functie waarin je al je talenten kwijt kunt en waarin je ruimte krijgt voor eigen ondernemerschap. Een inschaling conform CAO Primair onderwijs.

 

Ben je geïnteresseerd?

Ben jij die ervaren en daadkrachtige directeur die de bevlogenheid van het team van professionals koestert en oog heeft voor onze speciale leerlingen en graag verder wil bouwen aan onze IKC locatie IJmuiden? Stuur dan jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 25 april per e-mail naar: sollicitaties@opoijmond.nl. o.v.v. “vacature directeur IKC IJmuiden”.

 

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Martijn van Embden, bestuurder OPO IJmond per mail cvb@opoijmond.nl of Remco Prast, sectordirecteur Aloysius stichting per e-mail remco.prast@aloysiusstichting.nl.

 

Belangrijke datums

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 17 mei 2021.
 • De tweede gespreksronde met de selectiecommissie en een afvaardiging van de benoemingsadviescommissie vindt plaats op 19 mei 2021.
 • De derde gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op 20 of 25 mei 2021.