high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Zevenhoeven


De Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Een school met een missie

In onze missie staan veiligheid, respect, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal.

Vanuit deze missie hebben wij de volgende kernwaarden geformuleerd:

•Wij willen de kinderen een veilige omgeving bieden waarin zij anderen kunnen vertrouwen.
•Wij streven naar een schoolomgeving waarin respect voor jezelf, voor de ander en respect voor de omgeving centraal staat.
•Onze school kenmerkt zich door een duidelijke structuur door voorspelbaarheid en duidelijke regels en afspraken.
•Wij stimuleren de zelfstandigheid van kinderen en leren ze om met elkaar samen te werken.
•Wij streven ernaar om de talenten in ieder kind aanwezig te ontwikkelen. Dit vraagt om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van de kinderen.
•Wij hebben aandacht voor verschillen tussen kinderen d.w.z. de wijze waarop zij leren, het leervermogen en het leertempo.
•Samenwerking met en betrokkenheid van ouders zien wij als onmisbaar voor een optimale ontwikkeling van kinderen.

Op de Zevenhoeven werken wij volgens de principes van Positive Behavior Support (PBS).

Sluitingsdatum sollicitatie is maandag 18 december 2017.

Bezoek hier de website van de Zevenhoeven
Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Carsten Mager: carsten.mager@opoijmond.nl of 023-5201580