high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

Zilvermeeuw

Bij ons is iedereen welkom om te spelen en te leren. Onze kleuters leren echt nog door middel van spel. Tevens is motoriek een belangrijk onderdeel in ons kleuteronderwijs. De oudste kleuters beginnen te werken met een weektaak en ontwikkelen zich zo tot zelfstandige leerlingen die klaar zijn voor groep 3.

Groep 3 t/m 8 leren door middel van de weektaak, kiezen en hun tijd goed in te delen. De weektaken worden aangeboden waarbij zelfstandigheid wordt gestimuleerd. De leerkrachten geven les op drie niveaus, waarbij de leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling een verkorte/uitdagende instructie krijgen en leerlingen die moeite hebben met de stof nog een keer extra uitleg krijgen. Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven waar zij behoeften aan hebben en hebben dus regelmatig gesprekjes met de leerkrachten. Wij proberen op deze manier leerlingen verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling mee te geven. Op deze manier spelen wij zo goed mogelijk in op onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij willen graag de leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en ouders betrekken bij de school. Daarom krijgen leerlingen vanaf groep 6 regelmatig huiswerk mee, zodat ze leren om te plannen. Tevens weten ouders dan waar de leerlingen mee bezig zijn. We hebben minimaal drie keer per jaar een contactavond, waarbij er gesproken wordt over de ontwikkelingen van uw kind. Mocht contact vaker nodig zijn, dan staat de deur altijd open. Wij vinden het belangrijk om laagdrempelig te zijn, dus vragen aan ouders om initiatief te nemen als zij het idee hebben dat er iets aan de hand is met hun kind. We willen allemaal het beste voor uw kind en samen komen we verder.

Naast zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staat respect voor elkaar en een veilig gevoel bij ons hoog in het vaandel. In de klas wordt hier regelmatig over gesproken.

 

Bezoek hier de website van de Zilvermeeuw

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

 

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Carsten Mager: carsten.mager@opoijmond.nl of 023-5201580